دستگاه فلزیاب جی تی پی ۱۳۵۰ محصول گرت آمریکاGTP 1350

  دستگاه فلزیاب جی تی پی ۱۳۵۰ محصول گرت آمریکاGTP 1350 دستگاه فلزیاب جی تی پی ۱۳۵۰ محصول گرت آمریکاGTP 1350 : این دستگاه دارای کوئل بیضوی RHINO TOUCH PROformance 7 x «۱۰ است که مناطق وسیع را تا عمق قابل توجهی کاوش می‌کند. دارای آنالیزر هد…