تست شیت فلزیاب

تست شیت فلزیاب جدول استاندارد عمق سیستم ردیاب برای فلزات یونیزه شده در خاک ( نسبی ) فلز یونیزه شده در خاک به ابعاد 5*5 100 سانتی متر فلز یونیزه شده در خاک به ابعاد 10*10 150 سانتی متر فلز یونیزه شده در خاک به ابعاد 10*15 180 سانت…